Startside

startside kursinfo bedrift artikler varer yogasenteret rådgivning kalender linker
yoga    meditasjon    selvutvikling     helse&kosthold    english articles
 

 

artikkel

 
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 3
Peace Pilgrim, January 18th, 2003
 

Med Ann Rush i Friends of Peace Pilgrim

FRA MIN KORRESPONDANSE

- Har du noe arbeid ?
Jeg arbeider på en noe uvanlig måte. Jeg gir det jeg kan gjennom tanker, ord og handlinger til beste for dem jeg møter og for menneskeheten. Til gjengjeld tar jeg imot det folk ønsker å gi, men jeg spør ikke. De velsignes for det de gir, og jeg velsignes for det jeg gir.

- Hvorfor tar du ikke imot penger ?
Fordi jeg snakker om åndelig sannhet, og åndelig sannhet bør aldri selges - de som selger det skader seg selv åndelig. Pengene som kommer i posten, bruker jeg ikke på meg selv, men til trykking og porto. De som forsøker å kjøpe åndelige sannheter prøver å få tak i dem før de er modne til å få dem. Når de er klar, får de dem. Slik er det i dette velordnede, vidunderlige universet.

- Blir du ikke ensom, motløs og trett ?
Nei. Når du lever i konstant kommunikasjon med Gud, er det umulig å være ensom. Du kan heller ikke bli motløs når du forstår hvordan Guds vidunderlige plan virker og vet at alle gode anstrengelser gir gode resultater. Når du har funnet indre fred, er du i kontakt med kilden for universell energi og du kan ikke bli trett.

- Hva kan pensjonsalderen bety for en person ?
Pensjonsalderen bør ikke bety slutten på aktiviteter, men en forandring av aktiviteter med enda mer vilje til å hjelpe. Det burde derfor være den beste tiden i livet - en tid hvor du er glad og meningsfullt aktiv og engasjert.

- Hvordan kan jeg føle nærhet med Gud ?
Gud er kjærlighet, og hver gang du viser kjærlighet og vennlighet uttrykker du Gud. Gud er sannhet, og hver gang du søker sannhet, søker du Gud. Gud er skjønnhet, og hver gang du berøres av skjønnheten til en blomst eller en solnedgang berøres du av Gud. Gud er den intelligensen som har skapt alt, underholder alle, knytter alt sammen og gir liv til alt. Så du er i Gud og Gud er i deg - du kan ikke være hvor Gud ikke er. Guds lov gjennomtrenger alt - fysiske lover og åndelige lover. Bryt dem, og du vil oppleve ulykke - og føle deg adskilt fra Gud. Følg dem, og du vil føle deg i harmoni - du vil føle deg nær Gud.

- Hvilke ting er gode, og hvordan kan jeg fylle livet mitt med dem ?
Gode ting er til glede for deg selv og andre. Du kan få inspirasjon fra andre, men den endelige analysen av hva du ønsker å fylle livet ditt med, må du vite ut fra deg selv. Så kan du lage en plan for hva du synes et godt liv bør inneholde og leve etter den. Det kan inneholde det som er godt for kroppen - som turgåing eller øvelser. Eller noe stimulerende for intellektet - som meningsfull lesning. Og noe oppløftende for følelsene, som f.eks. god musikk. Men det aller viktigste for at den skal være åndelig utviklende er at den innebærer å hjelpe andre.

- Når jeg møter et problem, kan jeg gjøre noe med det intellektuelt ? Dersom det er et helseproblem, kan du spørre deg selv: "Har jeg misbrukt kroppen ?" Om det er et psykologisk problem kan du spørre deg selv, "Har jeg vært så kjærlig som Gud vil at jeg skal være ?" Er det et økonomisk problem, spør deg selv: "Har jeg brukt mer penger enn jeg har hatt råd til ?" Det som du gjør nå, skaper framtiden, så bruk nåtiden til å skape en deilig framtid. Gjennom tankene skaper du hele tiden din indre tilstand, som igjen påvirker omgivelsenes tilstand. Så hold tankene dine på den positive siden, tenk på det beste som kunne skje, tenk på det gode som du vil skal skje - tenk på Gud !

- Hvordan kan jeg begynne virkelig å leve livet ?
Jeg begynte virkelig å leve livet da jeg i enhver situasjon begynte å tenkte på hvordan jeg kunne være til hjelp i akkurat den situasjonen. Jeg lærte at jeg ikke skulle trenge meg på for å hjelpe, men kun være villig. Ofte kunne jeg gi en hjelpende hånd, - eller et kjærlig smil eller et oppmuntrende ord. Jeg lærte at det er gjennom å gi at vi mottar de tingene i livet som virkelig er noe verdt.

- Er utvikling av skjønnhet alltid knyttet til smertelig avkall ?
Det vil være smerte i din åndelige utvikling inntil du er villig til å gjøre Guds vilje og ikke lenger trenger å tvinges til det. Når du er ute av balanse med Guds vilje, oppstår det problemer - og hensikten med dem er å skyve deg i retning av harmoni. Men om du villig utfører Guds vilje, unngår du problemer.

- Vil jeg noensinne komme inn i en tilstand av hvile uten mer behov for strebing ?
Når du har funnet indre fred, har du ikke lenger følelsen av å strebe - du er tilfreds med å være, noe som innbefatter å følge din indre veiledning. Imidlertid fortsetter du å utvikle deg - men harmonisk.

- Hva er en sann religiøs person ?
Jeg vil si at en sann religiøs person har religiøse holdninger: En kjærlig holdning overfor medmennesker og en lydig holdning overfor Gud - mot Guds lover og Guds veiledning, og en religiøs holdning overfor selvet - med vissheten om at du er mer enn den selvsentrerte naturen, mer enn kroppen, og livet er mer enn livet på jorden.

- Hvordan kan en alminnelig husmor og mor oppnå det som du ser ut til å ha ?
En som er en del av et familiemønster (som de fleste er), kan finne indre fred på samme måte som jeg har gjort det. Adlyd Guds lover, som er de samme for alle mennesker - ikke bare de fysiske, men også de åndelige lovene som styrer livet. Du kan kanskje begynne å leve ut alt det gode som du tror på, slik som jeg gjorde. Finn din spesielle plass i Livets plan, som er enestående for hvert enkelt menneskes sjel. Du kan også søke i mottakelig stillhet, slik som jeg gjorde. Det å være en del av en familie er ikke til hinder for åndelig vekst, noen ganger er det til og med en fordel. Vi vokser gjennom å løse problemer, og i familiemønsteret møter vi rikelig med problemer som vi kan vokse på. Når vi går inn i familie- mønsteret, har vi vår første mulighet til å utvide vår selvsentrerthet til familiesentrerthet. Ren kjærlighet er vilje til å gi uten den minste tanke om å motta noe til gjengjeld, og familiemønsteret kan gi den første opplevelsen av ren kjærlighet - moren og farens kjærlighet til deres barn.

- Hvordan kan man overvinne frykt ?
Jeg vil si at med en religiøs holdning overkommer man frykt. Om du har en kjærlig holdning overfor dine medmennesker, vil du ikke frykte dem. "Fullkommen kjærlighet fordriver frykt." En lydig holdning overfor Gud vil gi en vedvarende oppmerksomhet på Guds tilstedeværelse, og frykten vil være borte. Når du vet at kroppen kun er noe du har på deg, noe som kan bli ødelagt - at du er virkeligheten som aktiverer kroppen og som ikke kan ødelegges - hvordan kan du da være redd ?


PEACE PILGRIM'S PROGRESS UTDRAG fra hennes NYHETSBREVFIRE BREV
En kvinne sa til meg en dag mens jeg besvarte brev jeg hadde fått: "Hva kan folk gjøre for fred ?" Jeg svarte, "La oss se hva som står i disse brevene". I det første stod det: "Jeg er en husmor, og siden jeg snakket med deg, har jeg innsett at jeg burde gjøre noe for fred - særlig fordi jeg oppdrar fire sønner. Nå skriver jeg ett brev hver dag til noen i vår regjering eller i FN som har gjort noe for fred, og roser dem for å gi dem moralsk støtte".

I det andre stod det: "Verdensfred virket litt for mye for meg, men siden jeg snakket med deg, har jeg meldt meg inn i en fredsorganisasjon, og jeg arbeider nå med å skape fred mellom grupper."

Det tredje lød: "Siden jeg snakket med deg, har jeg løst en spent situasjon mellom meg selv og min svigerinne." Og i det siste stod det: "Siden jeg snakket med deg, har jeg sluttet å røke." Når du gjør noe for verdensfred, fred mellom grupper, fred mellom enkeltpersoner eller for din egen indre fred, forbedrer du hele fredssituasjonen. Når du bringer harmoni inn i konfliktsituasjoner påvirker du årsaken til fred.

DE MEST VERDIFULLE TING
Etter et herlig opphold i naturen går jeg igjen gjennom gater i en by som var mitt hjemsted en stund. Klokken er ett om ettermiddagen. Hundrevis av pent kledde mennesker med bleke eller sminkede ansikter skynder seg i mer eller mindre ordnede køer til og fra sine arbeidssteder. Jeg går blant dem i min falmede bluse og velbrukte bukser. Gummisålene på de myke stoffskoene mine beveger seg lydløst ved siden av klapringen av stramme sko og høye hæler. Jeg blir tolerert i de fattige bykvarterene. I de mer velhavende områdene er noen av blikkene forskrekkede og andre, foraktelige. På begge sider av oss der vi går, er utstilt alt det vi kan kjøpe dersom vi er villige til å følge det vanlige mønsteret dag ut og dag inn, år ut og år inn. Noen av tingene er mer eller mindre nyttige, og mye er direkte skrap. Noen ting utgir seg for å gi skjønnhet og annet er påfallende stygt. Tusenvis av ting er utstilt - og likevel mangler det mest verdifulle. Frihet blir ikke utstilt, heller ikke helse eller lykke eller fred i sinnet. For å oppnå disse, må du kanskje også flykte fra det vanlige mønsteret og risikere å bli sett på med forakt.

NEGATIVT versus POSITIVT
Jeg har valgt en positiv tilnærming istedenfor å understreke det dårlige som jeg er imot. Jeg understreker det gode som jeg er for. De som velger den negative tilnærmingen, dveler ved det som er dårlig og ender opp med fordømmelse, kritikk og til og med skjellsord. Naturlig nok har den negative tilnærmingen en skadelig virkning på de personene som bruker den, mens den positive har en god virkning. Når ondskap angripes, mobiliserer den, og selv om den har vært svak og uorganisert før, vil et angrep gi den berettigelse og styrke. Når man istedenfor angrep lar god innflytelse få påvirke situasjonen, avtar ikke bare ondskapen, men den ondskapsfulle selv har en tendens til å bli forandret. Den positive tilnærmingen inspirerer - den negative tilnærmingen skaper sinne. Når du gjør folk sinte, handler de ut fra sine primitive drifter - ofte voldsomt og irrasjonelt. Når du inspirerer folk, oppfører de seg mer ut fra sine høyere evner, fornuftig og rasjonelt. Sinne er midlertidig, mens inspirasjon kan ha en livsvarig effekt.

Å ARBEIDE FOR FRED
Et par virkelig hengivne mennesker kan nøytralisere virkningen av en stor mengde mennesker ute av harmoni, så vi som arbeider for fred, må ikke vakle. Vi må fortsette med å be for fred og handle for fred på alle mulige måter. Vi må fortsette å snakke for fred og leve på en fredelig måte. For å inspirere andre, må vi fortsette å tenke på fred og vite at fred er oppnåelig. Det som vi er opptatt av hjelper vi til å bli virkelig. En liten person som gir all sin tid for fred, er en nyhet. Mange personer som gir litt av sin tid, kan skape historie.

VELSIGNET er de som gir uten å forvente takk til gjengjeld, for de skal bli belønnet i overflod.

VELSIGNET er de som omsetter enhver god tanke til handling - stadig høyere sannheter vil bli åpenbart for dem.

VELSIGNET er de som gjør Guds vilje uten å be om å se resultater, for deres belønning blir stor.

VELSIGNET er de som har kjærlighet til og stoler på sine medmennesker, for de skal nå det gode i mennesker og motta kjærlighet til gjengjeld.

VELSIGNET er de som har sett virkeligheten, for de vet at det ikke er kroppen, men det som aktiverer den, som er virkelig og udødelig.

VELSIGNET er de som ser på forandringen som vi kaller døden, som en befrielse fra begrensningene ved livet på jorden. For de skal fryde seg sammen med sine kjære som gjør overgangen herlig.

VELSIGNET er de som etter å ha gitt sitt liv og dermed mottar en velsignelse, har mot og tro til å overkomme vanskelighetene på veien, for de skal motta enda en velsignelse.

VELSIGNET er de som går mot den åndelige vei uten det selviske motiv å finne indre fred, for de skal finne den.

VELSIGNET er de som istedenfor å prøve og bryte seg gjennom himmelens porter, nærmer seg dem ydmykt, kjærlig og renset, for de skal passere rett gjennom.

Å KJENNE GUD
Det er en kraft som er sterkere enn oss og som uttrykker seg i oss og i alt annet i universet. Dette kaller jeg Gud. Vet du hva det vil si å kjenne Gud - å ha Guds konstante veiledning - en vedvarende oppmerksomhet på Guds nærvær ? Å kjenne Gud er å føle indre fred - en stillhet, en renhet, en urokkelighet som gjør deg i stand til å møte enhver situasjon. Å kjenne Gud er å være så fylt av glede at den bobler over og fortsetter med å velsigne verden. Nå har jeg kun ett behov - å gjøre Guds vilje - det er ingen konflikt. Når Gud veileder meg til å gå på en pilegrimsferd, gjør jeg det med glede. Når Gud veileder meg til å gjøre andre ting, gjør jeg dem med like stor glede. Om jeg får kritikk for det jeg gjør, tar jeg det uten å bøye hodet. Om jeg får ros for det jeg gjør, gir jeg den straks videre til Gud, fordi jeg bare er et lite instrument som Gud arbeider gjennom. Når Gud veileder meg til å gjøre noe, får jeg styrke, blir jeg støttet, blir jeg vist veien, blir jeg gitt de ordene som skal sies. Om veien er lett eller vanskelig, går jeg i Guds lys av kjærlighet, fred og glede. Og jeg vender meg mot Gud med salmer av takknemlighet og hyllest. Dette er å kjenne Gud. Å kjenne Gud er ikke reservert for de store. Det er for vanlige folk som deg og meg. Gud søker alltid hver og en av dere. Om du bare søker, kan du finne Gud - ved å adlyde Guds lover, ved å ha kjærlighet til dine medmennesker, ved å avstå fra din egenvilje, tilknytning, negative tanker og følelser. Og når du finner Gud, vil det være i stillheten. Du vil finne Gud inne i deg selv.

OM FRYKT
Der finnes ingen større hindring for verdensfred eller indre fred enn frykt. Det som vi frykter har vi en tendens til å utvikle et irrasjonelt hat til, slik at vi ender opp med å hate og frykte. Dette skader oss ikke bare psykisk og skaper spenning i verden, men gjennom slik negativ konsentrasjon tiltrekker vi oss også det som vi frykter. Dersom vi er fryktløse og utstråler kjærlighet, kan vi forvente godhet. Hvor mye trenger ikke denne verden dette budskapet og eksempelet på kjærlighet og tro !

FRIHETEN VED DET ENKLE
Noen tror at mitt liv som er viet til enkelhet og det å hjelpe, er strengt og gledesløst, men disse menneskene kjenner ikke friheten ved å leve enkelt. Jeg vet nok om mat til å kunne livnære kroppen min tilstrekkelig, og jeg har utmerket helse. Jeg er glad i mat, men jeg spiser for å leve. Jeg lever ikke for å spise, og jeg vet når jeg skal si stopp. Jeg er ikke en slave av mat. Klærne mine er behagelige og høyst praktiske. Skoene mine f.eks. har mykt stoff på oversiden og myke gummiaktige såler. Jeg er ingen moteslave. Jeg er ingen slave av hygge og bekvemmelighet, f.eks. sover jeg like godt i en myk seng som i gresset i veikanten. Jeg er ikke overlesset med unødvendige eiendeler eller meningsløse aktiviteter. Livet mitt er fullt og godt, men ikke overfylt, og jeg gjør arbeidet mitt lett og med glede. Jeg opplever skjønnhet overalt rundt meg, og jeg ser skjønnhet i alle jeg møter - fordi jeg ser Gud i alt. Jeg anerkjenner de lovene som styrer universet, og jeg finner harmoni ved å adlyde dem med glede. Jeg anerkjenner min rolle i livsmønsteret, og jeg finner harmoni, glede og lykke ved å fylle den. Min lykke flommer over av kjærlighet og generøsitet overfor alt og alle.

OM MENNESKER I VÅR TID
For å hjelpe frembringelsen av den gyldne tidsalder, må vi se det gode i alle mennesker. Vi må vite at det er der, uansett hvor dypt det måtte være begravet. Der er apati, der er egoisme, men der er også godhet. Det gode kan ikke nås gjennom fordømmelse, men gjennom kjærlighet og tro. Kjærlighet kan redde jorden fra kjernefysisk ødeleggelse. Elsk Gud - vend deg mot Gud med mottakelighet og villighet. Elsk dine medmennesker - og vær vennlig og generøs overfor dem. Gjør deg istand til å bli kalt et Guds barn ved å leve kjærlighet.

ÅNDELIG UTVIKLING
...er en prosess på samme måte som fysisk vekst og mental utvikling. Fem år gamle barn kan ikke forvente å bli like høye som sine foreldre ved neste fødselsdag; en førsteklassing forventer ikke å begynne på universitetet i slutten av skoleåret. Sannhetsstudenten bør ikke forvente å oppnå indre fred over natten.

MAGISKE FORMULARER
Det finnes en magisk formel for å løse konflikter: Ha som mål å løse konflikten, ikke å oppnå fortjeneste eller fordeler. Det finnes også en magisk formel for å unngå konflikter: Sørg for at du ikke krenker andre, ikke at du selv ikke blir krenket.

OM MODENHET
Det som folk virkelig lider av, er umodenhet. Mellom modne mennesker ville ikke krig være et problem - det ville være umulig. I sin umodenhet vil folk ha både fred og ting som skaper krig samtidig. Imidlertid kan folk modne på samme måte som barn vokser opp. Våre institusjoner og våre ledere avspeiler vår umodenhet, men ettersom vi modner, vil vi velge bedre ledere og skape bedre institusjoner. Det kommer hele tiden tilbake til det som så mange av oss ønsker å unngå - arbeidet med å forbedre oss selv !

MITT BUDSKAP
Venner, verdenssituasjonen er alvorlig. Menneskeheten går med fryktsomme og famlende skritt på en knivsegg mellom fullstendig kaos og en gylden tidsalder, mens sterke krefter trekker i retning av kaos. Om ikke vi, menneskene i denne verden, våkner fra vår sløvhet og beveger oss kraftig og raskt vekk fra kaos, vil alt det som vi setter pris på bli knust i en nær forestående total ødeleggelse og undergang. Dette er veien til fred: Overkom ondskap med godhet, løgn med sannhet og hat med kjærlighet. Vær snill ikke å bare avfeie dette som ikke praktiske religiøse begreper. Disse lovene styrer menneskelig adferd og kan anvendes like bokstavelig som loven om tyngdekraft. Når vi overser disse lovene i et hvilket som helst område av livet, oppstår kaos. Gjennom lydighet mot disse lovene kan denne vår krigstruede verden gå inn i en periode med fred og velstand som overgår våre største drømmer.

FREDSARBEID PÅ GRASROTPLANET
Du kan starte et fredsfellesskap der du bor, med en fredsbønnegruppe som søker å fremelske fred. Noen steder blir mine skrifter brukt fordi de omhandler fred ut fra et åndelig synspunkt. Les et avsnitt og dvel ved det i mottakelig stillhet. Samtal så om det.

Enhver som forstår og føler den åndelige sannhet i innholdet er åndelig klar til å arbeide for fred. Ut av det kan det bli en fredsstudiegruppe. Vi trenger et tydelig bilde av hvordan dagens verdenssituasjon er og hva som trengs for å forandre den til en fredelig verdenssituasjon. Alle nåværende kriger må opphøre. Og sammen må vi finne en måte å nedlegge alle våpen på. Vi trenger å sette opp mekanismer for å unngå fysisk vold i en verden hvor slik vold fortsatt eksisterer. Alle nasjoner må si fra seg en rettighet overfor de Forente Nasjoner - nemlig retten til å føre krig.

Vi, menneskene i verden, må lære å sette hele den menneskelige familiens ve og vel over enhver gruppeinteresse. Sult og lidelse må lindres, og likeså frykt og hat. Det er en del nasjonale problemer i forbindelse med fred. Arbeidet for fred må utføres i grupper. Vårt primære nasjonale problem er å omstille vår økonomi til en fredssituasjon. Vi trenger et fredsdepartement i vår nasjonale regjering, som kan gjøre omfattende undersøkelser om fredelige måter å løse konflikter på. Og vi kan da oppfordre andre nasjoner til å opprette lignende departementer. Når verdensproblemene og stegene i retning av å løse dem begynner å komme klart frem for dere, er dere klar til å danne en fredskampanjegruppe.

Dere kan danne en slik gruppe gradvis - og reagere på ethvert problem som dere har lært å forstå. Fredskampanjer må alltid være i pakt med et liv i fred. De kan også ta form av brevskriving til medlemmer av regjeringen om fredsforhandlinger, til redaktører om fredsrelaterte emner, til venner om hva du har lært om fred. De kan ta form av offentlige møter om fred, foredrag om fred, distribusjon av fredslitteratur, snakke til folk om fred, en fredsuke, et fredsmarked, en fredsmarsj. De kan ta form av å stemme på dem som går inn for fred. Fredsarbeid på grasrotplan er livsviktig. I vår krisetid burde det være et fredssfelleskap i hver eneste by.

En slik gruppe kan begynne med en håndfull engasjerte mennesker. Det kan begynne med deg !

Kort kronologi over Peace Pilgrims liv:

1908: Født Mildred Lisette Norman 18.juli i Egg Harbor City, New Jersey, den eldste av tre barn. 1938: Forberedelsene begynner; "Å leve for å gi istedenfor å ta."
1953: 1.januar, skifter navn til Peace Pilgrim. Begynner den første pilegrimsferden på tvers av USA fra Pasadena i California. 1954: Faster i 45 dager.
1955: Begynner den andre pilegrimsferden fra San Francisco. Går minst 160 km i hver stat. Går også i Mexico og Canada.
1957: Går 1600 km in Canada - 160 km i hver canadisk stat.
1964: Fullfører 25,000 miles (40 000 km) til fots. Slutter å telle miles.
1966: Begynner sin fjerde pilegrimsferd.
1969 Begynner sin femte pilegrimsferd.
1973: Begynner sin sjette pilegrimsferd.
1976: Besøker Alaska og Hawaii for første gang.
1978: Begynner sin syvende pilegrimsferd.
1979: Juni: "Alaska educational and inspirational tour."
1980: August: «Hawaii educational and inspirational tour.»
1981: Formelt nominert til Nobels fredspris av en gruppe kirkeledere fra Memphis, TN.
1981: 7. juli: Omkommer 72 år gammel i en trafikkulykke i nærheten av Knox, Indiana, på sin syvende tur på tvers av det amerikanske kontinent.

Om Trinn mot indre fred

Peace Pilgrim fortsatte sin vandring til 1981, men hennes budskap lever videre.

Hun har utgitt heftet “Trinn mot indre fred” som her er gjengitt i sin helhet, artiklene:
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 1
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 2
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 3
Hefter er til nå oversatt til 25 språk og trykket i 1,5 mill. eksemplarer.

For mer informasjon:

Friends of Peace Pilgrim

The Peace Pilgrim Website


Peace Pilgrim: Her Life and Works in Her Own Words
En 216 siders bok redigert av fem av Peace Pilgrim's venner etter hennes død, blir tilsendt gratis ved henvendelse over.

Annet materiell om Peace Pilgrim omfatter bl.a. audio- og videokassetter, bilder, postkort og et nyhetsbrev.


"Trinn mot indre fred" på norsk

Ønsker du et eller flere eksemplarer av "Trinn mot indre fred" kan dette fås gratis fra: Yogasenteret, Stavanger.

Opp til 3 hefter er gratis.
Ut over det koster det kr 20,- pr. hefte.

For betaling eller donasjoner til flere utgivelser:
Konto: 9685 10 90158Ps. "Trinn mot indre fred", er ikke kopibeskyttet. Gjengivelse av deler eller hele teksten er tillatt.

Se også:
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 1
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 2
 
Tips en venn / E- mail to a friend
 
Tilbake til artikler