Startside

startside kursinfo bedrift artikler varer yogasenteret rådgivning kalender linker
yoga    meditasjon    selvutvikling     helse&kosthold    english articles
 

 

artikkel

 
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 2
Peace Pilgrim, January 18th, 2003
 


SAMMENDRAG: Fire forberedelser

1. Riktig livsinnstilling
Slutt med å flykte fra hverdagslivets problemer og å leve på overflaten, fordi slike holdninger kun fører til disharmoni i livet. Møt livet åpent og kom ned under overflaten og oppdag livets utfordringer og realiteter. Løs de problemene du møter på livets vei, og du vil oppdage at løsningen bidrar til din indre vekst. Unngå aldri å hjelpe med å løse felles problemer, de bidrar også til at du vokser.

2. Lev etter det gode du tror på
Lovene som styrer menneskelig adferd, har like stor gyldighet som tyngdeloven. Lydighet mot disse lovene fører oss i retning av harmoni, ulydighet fører oss mot disharmoni. Siden mange av disse lovene allerede er allment akseptert, kan du begynne med å praktisere alt det gode du tror på. Det er ikke mulig å bringe livet i harmoni om ikke tro og handling er i harmoni.

3. Finn din plass i livsmønsteret
Du har en oppgave og rolle i livets mønster. Hvilken rolle det er for deg, kan du kun finne i deg selv. Du kan begynne å søke i mottakelig stillhet. Du kan begynne å leve ut fra dette ved å gjøre alt det gode som du føler deg motivert til, og gi dette prioritet i livet ditt fremfor alt det overfladiske som vanligvis dominerer de fleste.

4. Lev enkelt for å bringe harmoni mellom indre og ytre velvære
Unødvendige eiendeler er unødvendige byrder. Manges liv forstyrres ikke bare av unødvendige eiendeler, men også av meningsløse aktiviteter. Denne ubalansen bringes i harmoni gjennom forenkling. Det man har lyst på og det man trenger kan bli det samme, og når dette oppnås, oppstår en følelse av harmoni mellom indre og ytre velvære. Denne harmonien er ikke bare nødvendig for den enkelte, men også for fellesskapet.

Fire renselser:

1. Rensing av kroppens tempel
Er du fri fra alle dårlige vaner ? I kostholdet ditt legger du vekt på vital mat som frukt, hele korn, grønnsaker og nøtter ? Går du til sengs tidlig og får nok søvn ? Får du rikelig med frisk luft, sol, fysisk aktivitet og kontakt med naturen ? Om du kan svare ja, på alle disse spørsmålene, har du gjort en god innsats for rensing av kroppens tempel.

2. Rensing av tankene
Det er ikke nok bare å gjøre og si det riktige. Du må også tenke riktig. Positive tanker kan ha stor innflytelse på det gode. Negative tanker kan gjøre deg fysisk syk. Vær sikker på at det ikke er noen spenninger mellom deg og andre, for du kan først oppnå indre harmoni når du har sluttet å gi næring til uvennlige tanker.

3. Rensing av begjær
Siden du er her for å bringe deg selv i balanse med lovene som styrer livet og med din rolle i livet, bør lystene dine styres i den retning.

4. Rensing av motiv
Det bør åpenbart ikke være grådighet, selvopptatthet eller selvforherligelse som ligger til grunn for dine handlinger. Du bør ikke engang ha det egoistiske motivet å oppnå fred kun for deg selv. Å være til hjelp for dine medmennesker må være motivet før livet ditt kan bli harmonisk.

Fire forsakelser:

1. Å gi avkall på egenviljen
Du har, eller det virker som om du har, to selv: det lavere selv som vanligvis påvirker deg på en selvsentrert måte, og det høyere selv som står klar til å bruke deg på en vidunderlig måte. Du må underordne det lavere selv ved å avstå fra negative handlinger som du måtte være motivert for. Uten å undertrykke dem, men ved å forandre dem slik at ditt høyere selv kan overta livet ditt.

2. Å gi avkall på adskilthet
Alle mennesker er celler i menneskeheten. Du er ikke adskilt fra dine medmennesker, og du kan ikke finne harmoni alene. Du kan kun finne harmoni når du forstår denne helheten og arbeider for det felles beste.

3. Å gi avkall på tilknytning
Du kan først bli virkelig fri når du har avstått fra all tilknytning. Materielle ting er til for å brukes, men alt som du ikke kan avstå fra når det har utlevd sin nytte, behersker deg. Du kan kun leve i harmoni med dine medmennesker når du ikke har noen følelse av å beherske dem, og derfor heller ikke prøver å styre deres liv.

4. Å gi avkall på alle negative følelser
Arbeid med å avstå fra negative følelser. Dersom du lever i øyeblikket, som er det eneste øyeblikket du trenger å leve i, vil du være mindre tilbøyelig til bekymring. Dersom du forstår at de som utfører onde handlinger er psykisk syke, vil dine følelser av sinne forandre seg til medlidenhet. Når du blir klar over at følelsen av å være såret forårsakes av dine egne handlinger eller mangel på handling, vil du slutte med å såre deg selv.

TANKER

Vi kan alle bruke livet vårt i det godes tjeneste. Hver gang du møter en person, tenk på noe oppmuntrende som du kan si - et vennlig ord, et hjelpsomt forslag, et uttrykk for beundring. Hver gang du kommer i en situasjon, tenk over om du kan bidra med noe godt - en omtenksom gave, en medfølende holdning, en hjelpende hånd. Det finnes et kriterium for å vurdere om de tankene du tenker eller de handlingene du utfører er de riktige. Det kriteriet er, gir de deg indre fred ? Dersom ikke, er det noe feil - så fortsett med å prøve.

Hvis du er glad nok i mennesker, vil de reagere med glede. Dersom jeg fornærmer noen, bebreider jeg meg selv, fordi jeg vet at hvis min framferd var riktig, ville de ikke bli fornærmet selv om de ikke var enige med meg. "Før tungen kan snakke, må den miste evnen til å såre."

Til dem som føler seg deprimert, vil jeg si: Prøv å la dine omgivelser fylles av nydelig musikk og vakre blomster. Forsøk å lese og huske inspirerende tanker. Lag en liste over alt du har å være takknemlig for. Dersom det er noe godt som du alltid har hatt lyst til å gjøre, gjør det. Lag en meningsfull plan, og hold deg til planen.

Selv om andre synes synd på deg, skal du aldri synes synd på deg selv - det har en dødelig effekt på ditt åndelige velvære. Oppfatt alle problemer, uansett hvor vanskelige de er, som muligheter for åndelig vekst og gjør det beste ut av dem.

Fra alt du leser og fra mennesker du møter, ta til deg det som er godt - det som din egen indre lærer forteller deg er til deg - og la resten være. For veiledning og for sannhet er det mye bedre å gå direkte til Kilden gjennom din egen "Indre lærer" enn gjennom andre mennesker eller bøker. Bøker og andre mennesker kan kun inspire deg. Og det oppnås ingenting meningsfullt, med mindre de vekker noe i deg selv.

Ingen er virkelig frie dersom de er knyttet til materielle ting, steder eller mennesker. Vi må være i stand til å bruke ting når vi har bruk for dem, og avstå fra dem uten savn når de har utlevd sin nytte. Vi må være i stand til å sette pris på de stedene hvor vi er, men fortsette uten smerte til nye steder når det er nødvendig. Vi må være i stand til å leve sammen med mennesker vi er glade i, uten å beherske dem eller styre deres liv. Alt som du prøver å fange, vil fange deg, og om du streber etter frihet, må du også gi frihet.

Det åndelige liv er det virkelige liv - alt annet er illusjon og bedrag. Bare de som kun er knyttet til Gud, er virkelig fri. Bare de som lever opp til det høyeste lys de har, vil oppnå harmoni i livet sitt. De som handler ut fra sin høyeste motivasjon, vil bli en kraft for det gode. Det er ikke viktig at andre blir tydelig påvirket. Resultater bør aldri søkes eller etterstrebes. Du skal vite at enhver riktig handling du utfører - hvert godt ord du sier - hver positiv tanke du tenker - har en god virkning.

Alle mennesker kan arbeide for fred. Du kan bidra til hele fredssituasjonen når som helst ved å bringe harmoni inn i en spent situasjon. I den grad du har fred i ditt eget liv vil det reflekteres i dine omgivelser og i verden.

Det som blir oppfattet utenfra, kan sammenlignes med kunnskap. Det fører til en tro som sjelden er sterk nok til å føre til handling. Det som blir bekreftet innenfra etter at det er kontaktet utenfra, eller som er direkte oppfattet innenfra (som er min måte), kan sammenlignes med visdom. Det fører til viten, og handling følger etter.

I vår åndelige utvikling kreves det ofte av oss at vi trekker opp røtter og avslutter mange kapitler i våre liv, før vi ikke lenger har tilknytning til materielle ting og kan være glad i alle mennesker uten tilknytning til dem.
Du kan ikke forlate en situasjon uten åndelig skade uten å forlate den i kjærlighet.

Om du ønsker å undervise andre, gamle eller unge, må du begynne der hvor de er - på deres eget nivå. Innser du at de allerede er kommet lenger enn deg, la dem undervise deg. Siden trinnene mot åndelig utvikling tas i forskjellig rekkefølge, kan de fleste av oss lære av hverandre.

Fysisk vold kan opphøre selv før vi har lært å være kjærlige mot hverandre, men psykisk vold vil fortsette inntil vi lærer det. Kun ytre fred kan opprettholdes av lover. Veien til indre fred er gjennom kjærlighet.
Konsentrer deg om å gi, slik at du kan åpne deg selv til å motta. Konsentrer deg om å leve i tråd med det lyset du har, slik at du kan åpne deg for å motta mer lys.

Av og til oppstår vanskeligheter med kroppen for å vise oss at kroppen kun er et midlertidig klesplagg - at virkeligheten er den udødelige vesenskjernen som aktiverer kroppen.

Etter at du har oppnådd indre fred, vil den fortsatte åndelige vekst utvikle seg harmonisk fordi du - nå styrt av ditt høyere selv - ønsker å gjøre Guds vilje uten å være presset til det.

Ingenting truer dem som handler i samsvar med Guds vilje, og Guds vilje er kjærlighet og tro. De som føler hat og frykt, er ute av harmoni med Guds vilje og vil følgelig få problemer.

Alle vanskeligheter i livet har en mening. De skyver deg i retning av harmoni med Guds vilje.

Det finnes alltid en måte å gjøre det riktige på.

Det som vi lider av, er umodenhet. Om vi var modne mennesker, ville ikke krig være noe problem - det ville være umulig.

Selvfølgelig stoler jeg på kjærlighetens lov ! Siden universet fungerer ut fra kjærlighetens lov, hvordan kunne jeg stole på noe som helst annet ?

For å finne lys går jeg direkte til lyskilden, ikke til noen av refleksjonene. Jeg gjør det også mulig for mer lys å komme inn til meg ved å leve opp til det høyeste lys jeg har. Du kan ikke ta feil av lys som kommer fra Kilden, fordi det kommer med fullstendig forståelse slik at du kan forklare og diskutere det.

Det gagner deg ikke å fordømme andre, det vil skade deg åndelig. Du vil kun oppnå noe fruktbart om du kan inspirere andre til å bedømme seg selv.
Tenk aldri at riktige handlinger er forgjeves - alle riktige handlinger gir gode resultater, uansett om vi ser resultater eller ei. Konsentrer deg kun på å tenke, leve og handle for fred og inspirer andre til å gjøre det samme, og overlat resultatene i Guds hender.

Du kan ikke forandre andre enn deg selv. Du kan inspirere andre til å forandre seg selv når du er blitt et eksempel.

I en konfliktsituasjon må du søke en løsning som er rettferdig for alle parter, istedenfor en løsning som er til din fordel. Det er kun den løsningen som er rettferdig for alle parter, som vil kunne fungere i det lange løp.
Dine motiver må være gode om ditt arbeid skal ha en god effekt.

Om Trinn mot indre fred

Peace Pilgrim fortsatte sin vandring til 1981, men hennes budskap lever videre.

Hun har utgitt heftet “Trinn mot indre fred” som her er gjengitt i sin helhet, artiklene:
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 1
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 2
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 3
Hefter er til nå oversatt til 25 språk og trykket i 1,5 mill. eksemplarer.

For mer informasjon:

Friends of Peace Pilgrim

The Peace Pilgrim Website


Peace Pilgrim: Her Life and Works in Her Own Words
En 216 siders bok redigert av fem av Peace Pilgrim's venner etter hennes død, blir tilsendt gratis ved henvendelse over.

Annet materiell om Peace Pilgrim omfatter bl.a. audio- og videokassetter, bilder, postkort og et nyhetsbrev.


"Trinn mot indre fred" på norsk

Ønsker du et eller flere eksemplarer av "Trinn mot indre fred" kan dette fås gratis fra: Yogasenteret, Stavanger.

Opp til 3 hefter er gratis.
Ut over det koster det kr 20,- pr. hefte.

For betaling eller donasjoner til flere utgivelser:
Konto: 9685 10 90158Ps. "Trinn mot indre fred", er ikke kopibeskyttet. Gjengivelse av deler eller hele teksten er tillatt.

Se også:
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 1
PEACE PILGRIM - Trinn mot indre fred - Del 3
 
Tips en venn / E- mail to a friend
 
Tilbake til artikler